Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ Cơ Quan Nhà Nước Trên Toàn Quốc

Công Trình Giá Kệ Hồ Sơ Tiêu Biểu

Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ được thực hiện cho các công ty,trường học cơ quan nhà nước trên toàn quốc.Để có được các Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ đó là nỗ lực của Vinarack trong suốt 10 năm qua

  1. Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ Với Đại Học Đồng Nai

    Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ Với Đại Học Đồng Nai

    Dự án giá kệ hồ sơ với Đại Học Đồng Nai với số lượng 400 bộ, tải trọng 200kg/ tầng, cao 2,45m, dài 1,2m, 6 tầng. Dự án giá kệ hồ sơ đã được đưa vào sử dụng
  2. Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ Với Công Ty Nhật Nam

    Dự Án Giá Kệ Hồ Sơ Với Công Ty Nhật Nam

    Qua dự án giá kệ hồ sơ với công ty Nhật Nam Vinarack khẳng định được thương hiệu, năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đang cung cấp tại Việt Nam cũng như xuất khẩu
gotop